תקנון ומדיניות אתר

"קראתי את האמור מטה, אני מסכים בזאת לעיבוד המידע האישי שליעל ידי פאגאיה ואני מאשר קבלת הצעות עבודה עתידיות מפאגאיה".

על סמך הסכמתך הניתנת מטה ("ההסכמה") פאגאיה טכנולוגיות בע״מחברה מספר 515421279, מנחם בגין 121, ת״א ("פאגאיה") יעבדו (למשל, יאספו, ישתמשו, יאחסנו וישתפו) את המידע האישי שלך בהתאם להסכמה זו ובהתאם לדרישות החוקיות החלות.  פאגאיה תעביר את המידע האישי שלך לספקי צד שלישי לצורך עיבוד המידע האישי שלך בקשר למלגה/ מועמדותך לעבודה בפאגאיה. פאגאיה רשאית להעביר מידע אישי לספקי שירות צד שלישי כאמור בישראל או למדינות ולסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת ליבך, החברה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלה של מדינת ישראל, ואתה מסכים להעברת מידע זה. הסכמתך הינה וולונטרית ולמרות שההסכמה שלך עשויה להיות נחוצה כדי לאפשר לפאגאיה לשקול את מועמדותך למלגה וכן להציע הצעות עבודה עתידיות כמתואר להלן (דבר שלא ניתן להשיג ללא איסוף ועיבוד המידע האישי שלך) אין זה נדרש ממך באופן חוקי לספק מידע אישי כזה.  

מידע אישי שנאסף: שם, פרטי התקשרות, קורות-חיים ופרטי מוסד הלימוד והישגי הסטודנט

מטרת עיבוד המידע האישי: שקילת מועמדותך למלגה וכן הצעות עבודה עתידיות

זכויותיך בנוגע למידע האישי שלך: פאגאיה תאפשר לך לעיין, לעדכן ולמחוק את המידע האישי שלך שנשמר על ידה כנדרש על פי החוק החל. פאגאיה תנקוט באמצעי אבטחת המידע כדי להגן כראוי על המידע האישי שלך, זאת בהתאם לחוק החל.

אתה תמיד יכול ליצור קשר עם פאגאיה ב-03-7150920 
או [email protected] במידה ויש שאלות או חששות לגבי אופן עיבוד המידע האישי שלך.

הסכמה: קראתי את האמור לעיל ואני מסכים בזאת לעיבוד המידע האישי שלי על ידי פאגאיה למטרות שמפורטות לעיל לפרק זמן הדרוש לפאגאיה לצורך יישום המטרות לעיל או לפי החוק החל, או עד שאבטל הסכמה זו.

ההסכמה מנוסחת בלשון זכר, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

הפרטים נשלחו בהצלחה